Přístrojová deska

Přístrojová deska

Přístrojová deska je montážní panel z plastu. Ze zadní strany má namontovány speciální upevňovací matice a jimi je přes podložky upevněna šrouby na horní část příčné stěny karoserie.

Demontáž z vozidla a zpětná montáž

Nejprve se demontuje volant (popis zde) a šroub spodního krytu hřídele volantu.Po odejmutí spodního krytu se demontují šrouby horního krytu a kryt se odejme.Demontuje se přístrojový štít (popis zde) šrouby příruční schránky a schránka se vyjme z horního upevnění přístrojové desky.Demontuje se panel s ovládacími páčkami ( popis zde ).Vzniklými otvory se hmatem vyhledají hlavy upevňovacích šroubů panelu přistrojové desky včetně šroubů výztuhy a panel se vyjme z vozidla. Montáž přistrojové desky do vozidla je obráceným postupem demontáže.