Demontáž volantu


Vyjme se krycí víčko, matice volantu se povolí a volant se sejme.


Vymontování hřídele volantu


1,Demontuje se volant – postupem podle předcházejícího odstavce.

2,Vyšroubuje se šroub spodní části krytu hřídele a kryt se sejme.

3,Vyšroubuji se šrouby horní části krytu hřídele a kryt se sejme.

4,Demontují se elektrická připojení kombinovaného přepínače a spínací skřínky.

5,Povolí se a sejme se unášeč vypínání směrových světel.

6,Povolí se objímka kombinovaného přepínače a spínací skřínky.

7,Demontuje se spojení hřídele volantu s převodovkou řízení a šroub se vyjme.

8,Vyšroubují se šrouby sloupku řízení a šrouby držáku se zámkem řízení a hřídel se vytáhne z vozidla.