Kontrola kompresních tlaků

Správný a ve všech válcích stejný kompresní tlak je jednou ze základních podmínek dobrého výkonu motoru.
Abychom se sami mohli čas od času přesvědčit o stavu motoru svého vozu, můžeme si amatérsky zhotovit přístroj
pro měření tlaků v jednotlivých válcích.
Výroba přístroje je materiálově i pracovně celkem nenáročná .Základem je přesně cejchovaný tlakoměr (1), k němu
připojíme šroubením vysokotlakou hadici ( nebo trubku ). Na druhý konec namontujeme nástavec (2) s naletovaným
ventilem ze vzdušnice (3). Na něj je navléknut kužel vysoustruženy z tvrdé pryže.