Odvzdušnování brzd


Vzduch do kapalinové soustavy brzdy může vniknout při nedostatku kapaliny v nádržce,
při demontáži některé části brzdové soustavy nebo při poruše těsnění.
Při odvzdušňování se především doplní kapalina.1, Jeden konec hadičky nasadíme na odvzdušňovací šroub a druhý ponoříme do čisté nádobky.
Hadička by měla být průhledná aby jsme viděly jestli tam jsou vzduchové bubliny.

2, Několikrát se šlápne na pedál a drží se.Mezi tím pomocník povolí odvzdušňovací šroub
a až když pedál spadne dolu tak se odvzdušňovací šroub dotáhne.Tento postup se opakuje tolikrát,
až přestanou z odvzdušňovacího šroubu unikat vzduchové bubliny.

3, Odvzdušněny musí být oba brzdové okruhy.
V průběhu odvzdušňování se sleduje množství kapaliny v nádržce, aby se nenasál vzduch.